Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Strona główna
A- A A+

Kącik Adopcyjny

Przygarnij zwierzę ze Schroniska

 • 16.01.2018r-cichawy
  16.01.2018r-Cichawy
 • 16.01.2018r-cichawy.
  16.01.2018r-Cichawy
 • 15.01.2018r-zeromskiego
  15.01.2018r-Żeromskiego
 • 13.01.2018r-starokrakowska.JPG
  13.01.2018r-Starokrakowska
 • 10.01.2018r-starowiejska
  10.01.2018r-Starowiejska
 • 10.01.2018r-limanowskiego
  10.01.2018r-Limanowskiego
 • 09.01.2018r-chrobrego
  09.01.2018r-Chrobrego
 • 08.01.2018r-zeromskiego
  08.01.2018r-ŹŻeromskiego
 • 08.01.2018r-ogrodnicza-slowackiego
  08.01.2018r-Słowackiego
 • 12.12.2017r-slowackiego
  14.12.2017r-Słowackiego
 • 30.12.2017r-żeromskiego
  30.12.2017r-Żeromskiego
 • 09.12.2017r-okulickiego
  09.12.2017r-Okulickiego
 • 08.12.2017r-Bracka
  08.12.2017r-Bracka
 • 03.12.2017r-Wosnicka
  03.12.2017r-Wośnicka
 • 02.12.2017r-11go listopada
  02.12.2017r-11go Listopada
 • 20.01.2018 Jastrzebskiego S.JPG
  20.02.2018
 • Lotnisko-teren Jednostki Wojskowej 5051.JPG
  20.02.2018
 • Lotnisko-teren Jednostki Wojskowej 5051 S.JPG
  20.02.2018
 • 16.02.2018 Warszawska L..JPG
  16.02.2018
 • 17.08.2018 Wolanowska L.JPG
  17.02.2018
 • 13.02.2018 Okulickiego S .JPG
  13.02.2018
 • 12.02.2018 Traugutta S.JPG
  12.02.2018
 • 11.02.2018 Koszarowa S.JPG
  11.02.2018
 • 09.02.2018 Folwarczna S.JPG
  09.02.2018
 • 08.02.2018 Jagiellonska S
  08.02.2018
 • 08.02.2018 Jaracza S.JPG
  08.02.2018
 • 07.02.2018 GDYNSKA S
  07.02.2018
 • 07.02.2018 Zeromskiego S.JPG
  07.02.2018
 • 07.02.2018 Tybla S.JPG
  07.02.2018
 • 07.02.2018 Wyscigowa L.JPG
  07.02.2018

Aktualności

SPRAWOZDANIE z realizacji zadań ujętych w PROGRAMIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTA RADOMIA W 2017 R.

przez Administrator

SPRAWOZDANIE 

z realizacji zadań ujętych w PROGRAMIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTA RADOMIA W 2017 R.

Zapewnienie całodobowej opieki nad zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy Miasta Radomia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.

Wszystkie zwierzęta bezdomne zagubione, wałęsające się lub pozostawione bez opieki właściciela z terenu miasta Radomia były odławiane wyłącznie przez Straż Miejską w Radomiu i przekazywane  do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
z siedzibą  w Radomiu przy ul. Witosa 96.

W roku 2017:

- przyjęto 678 zwierząt, w tym: 628 psów, 50 kotów

- wydano do adopcji 533 zwierzęta, w tym: 507 psów, 26 kotów

- wydano dotychczasowym właścicielom 140 zwierząt

- wykonano  192  zabiegi sterylizacji/kastracji

- zaszczepiono przeciw wściekliźnie 324 zwierzęta

- oznakowano 513 zwierząt

- poddano eutanazji 20 zwierząt

- zgony 79 zwierząt

- uśpiono 6 ślepych miotów.

Na utrzymanie Schroniska  wydatkowano środki  finansowe w wysokości
889 000,00 zł

Zapewnienie  całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zadanie realizowane było przez Przychodnię Weterynaryjną ,,Zwierzyniec’’,
ul. Wyścigowa 3 E w Radomiu –  udzielono pomocy  weterynaryjnej 301 zwierzętom.

Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 81 776,40  zł

Zapewnienie  miejsca i opieki w przypadku pojawienia się bezdomnych  zwierząt   gospodarskich.

Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości  655,00 zł. Zapewniono opiekę i wyżywienie przez 4 dni dla  dwóch zwierząt gospodarskich.

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących.

W ramach zadania:

-  wysterylizowano /wykastrowano 158 kotów,

-   objęto dokarmianiem ok. 540 kotów,

-   wydano 398,66 kg karmy opiekunom kotów,

- przeprowadzono szereg działań  edukacyjnych w zakresie właściwych postaw  człowieka wobec kotów wolno żyjących (plakaty 150 szt. i ulotki - 500 szt., promocja akcji na stronach internetowych organizacji pozarządowych,  na portalach społecznościowych (facebook) oraz w mediach - Radio PLUS, Radom - Co za dzień, Mój Radom.

Zadanie realizowane było prze dwie organizacje pozarządowe: Radomskie   Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ,,4 Łapy’’.

Na  ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości  20 000,00 zł

Trwałe elektroniczne oznakowanie psów

Zadanie realizowane było przez Przychodnię Weterynaryjną ,,Pankracy’’ z siedzibą
w Radomiu przy ul. Maratońskiej 1 lok. 1

W ramach zdania oznakowano elektronicznym transponderem (czipem) 94 psy.

Na  ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości  1513,00 zł

 Edukacja mieszkańców:

- prowadzenie oficjalnej strony internetowej pn. Zwierzęta w Radomiu – www.zwierzta.radom.pl

- prowadzenie portalu społecznościowego przez prowadzącego Schronisko, w którym umieszczane są informacje z bieżącego życia Schroniska,

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie właściwego postępowania człowieka wobec zwierząt poprzez współpracę prowadzącego Schronisko z lokalnymi mediami, edukacja dzieci, młodzieży oraz osób odwiedzających Schronisko,

- oprowadzenie 140 wycieczek szkolnych i przedszkolnych odwiedzających Schronisko.

 Sterylizacja lub kastracja zwierząt domowych z terenu Gminy, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają;

Zadanie realizowane było przez Przychodnię Weterynaryjną z siedzibą
w Radomiu, ul. Bolesława Chrobrego 54/5.

W ramach zadania wysterylizowano/wykastrowano 64 zwierzęta.

 Na  ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości  9 940,00 zł

Łącznie w roku 2017 Gmina Miasta Radomia  na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowała środki finansowe pochodzące z budżetu miasta Radomia w wysokości 
1 002 884,40  

APEL do mieszkańców Radomia oraz zarządców i administratorów budynków, administratorów nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych ws. pomocy kotom wolno żyjącym

przez Administrator

APEL do mieszkańców Radomia oraz zarządców i administratorów budynków, administratorów nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych ws. pomocy kotom wolno żyjącym.

     A P E L

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędy Miejskiego w Radomiu zwraca się z apelem do mieszkańców Radomia, w szczególności do zarządców budynków, administratorów nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych o pomoc wolno żyjącym kotom, nie tylko szczególnie w trudnym okresie jesienno-zimowym, ale w ciągu całego roku.

Na terenie naszego miasta, w piwnicach, na podwórkach czy działkach, codziennie spotykamy koty. W większości zwierzęta te urodziły się na wolności
i nigdy nie były udomowione. Ustawa o ochronie zwierząt definiuje je jako wolno żyjące.

Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego też nie można ich wyłapywać, ani gdziekolwiek wywozić, umieszczać w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

Ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów).

Koty wolno żyjące (dzikie, miejskie, piwniczne) są elementem ekosystemu miejskiego, a ich los zależy od wrażliwości i dobrej woli człowieka.

Wzorem lat ubiegłych zwracamy się z apelem do mieszkańców Radomia o pomoc kotom wolno żyjącym w zapewnieniu opieki i ochrony, zwłaszcza
w trudnym zimowym czasie.

Możemy im pomóc poprzez udostępnienie schronienia, przede wszystkim w piwnicach budynków mieszkalnych w nieużywanym (wydzielonym) pomieszczeniu piwnicznym, z możliwością swobodnego wejścia i wyjścia (np. poprzez wykonanie w okienkach piwnicznych otworów 20x20 cm lub zamontowanie okienka z ruchomą klapką, aby zapobiec stratom ciepła). Pomieszczenie, w którym przebywają koty powinno być zamknięte .

UWAGA! Opiekunowie, którzy dokarmiają koty, winni pamiętać oraz przestrzegać zasad czystości i porządku w miejscach dokarmiania, które powinno być zaciszne, usytuowane z dala od ludzi i ruchu ulicznego. Powinno być zawsze czyste i schludne. Resztki jedzenia powinny być na bieżąco usuwane, a miseczki czyste; nie zostawiajmy resztek rozkładającego się jedzenia. Sprzątajmy również piwnice, w których  bytują koty, aby lokatorzy mieli jak najmniej powodów do niezadowolenia.

W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących zalecana jest ich sterylizację i kastrację. Rokrocznie w Radomiu organizowana jest  akcja sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów. Gmina Miasta Radomia na ten cel przeznacza środki finansowe. Na rok 2018 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

 

Informacje o akcji sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących (dzikich) można uzyskać na stronie www.zwierzetawradomiu.pl, która poświęcona jest zwierzętom.

Obowiązek pomocy wolno żyjącym kotom wynika z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Ponadto działania takie są  zgodne z uchwalanym corocznie przez Radę Miejską w Radomiu Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia.

Wszelkie działania podejmowane w stosunku do kotów wolno żyjących powinny odbywać się przy zachowaniu wymogu humanitarnego traktowania  (art. 5 ustawy o ochronie zwierząt).

Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu(art. 21 ustawy o ochronie zwierząt).

Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem (art. 35 ustawy o ochronie zwierząt).

Zima,zima,zima...

przez Administrator

 

Zima !!! To ciężki czas dla zwierząt.

Nie zapominajmy o psach  – zarówno tych pozostających w zimie na zewnątrz, jak
i  domowych.

Psy, spędzające zimę w budzie powinny mieć ją dobrze ocieploną, osłoniętą od wiatru. Nie zapominajmy, że zgodnie z prawem nie wolno trzymać psa na uwięzi dłużej niż 12 godzin, zaś sam łańcuch nie może być krótszy niż 3 metry. W czasie mrozów wskazane jest dobrze je karmić, przede wszystkim dajmy im  ciepły posiłek. Należy wpuścić je  do domu, do piwnicy lub do  innego ciepłego miejsca, gdzie przetrwają te trudne mroźne dni.

Wychodząc z psami na spacer należy je odpowiednio przygotować  zwłaszcza w przypadku psów małych lub krótkowłosych – pamiętać należy o dodatkowym zabezpieczeniu na przykład w postaci  „kubraczka”, a u wszystkich psów postarać się o ochronę łap. Można użyć w tym celu natłuszczającego kremu lub oliwki.

Sam spacer powinien być stosunkowo krótki, ale energiczny.  Brak ruchu w połączeniu
z bardzo niską temperaturą może być zabójczy dla domowego pupila.
Brak ruchu u psa to podstawowy czynnik wychłodzenia organizmu, należy zwolnić zwierzę
z łańcucha podczas silnych mrozów i zapewnić mu dużo ruchu.

Nie zapominajmy również o  kotach wolno żyjących, które  w miastach są naturalnym sprzymierzeńcem człowieka w walce z gryzoniami – udostępnijmy im schronienie, przede wszystkim w piwnicach budynków mieszkalnych, w nieużywanym wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym,  gdzie przetrwają   trudny okres zimowy.

ADOPTUJ !

przez Administrator

ADOPTUJ

Jeśli chcesz psa lub kota nie kupuj - adoptuj   z naszego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu przy ul. Witosa 96.

Zwierząt oczekujących na adopcję jest bardzo dużo ok. 600,  wielu ludzi zastanawia się nad decyzją o posiadaniu pupila , pragnie mieć psa lub kota.

Nie zastanawiaj się zacznij działać!

Największą formą pomocy dla zwierząt  przebywających w Schronisku jest   ADOPCJA. Zwierzęta w Schronisku każdego dnia czekają na człowieka, który zabierze je ze Schroniska,  da im upragniony dom, trochę uwagi, ciepła i przyjaźni.

Rozejrzyj się wokół siebie, czy gdzieś w okolicy twojego miejsca zamieszkania nie  wałęsa się bezdomny pies, który potrzebuje pomocy. Pomóż mu, zaopiekuj się nim, daj mu wody, coś do jedzenia, przygarnij. Od nas ludzi zależy  los  psów.

Psy nie powinny być ,,uwięzione’’ w Schronisku, powinny żyć blisko człowieka, czuć bezpieczeństwo. Na pewno gdy dostaną szansę – odwzajemnią się bezinteresowną przyjaźnią do Ciebie.

Wystarczy przyjechać do Schroniska, wybrać psa, podpisać umowę adopcyjną, dać mu dach nad głową, przyjaźń, a odwzajemni i podziękuje za twój gest bezgraniczną przyjaźnią i oddaniem.

Na ich wdzięczność nie będziemy  długo czekać.

Dlaczego warto mieć psa?

 • stróż, pomocnik, opiekun,  przede wszystkim  przyjaciel;
 • zawsze poprawi humor i  samopoczucie – uświadomi,  że jest ktoś, dla kogo jestem najważniejszy, niezależnie od tego, co robię, jak wyglądam, ile mam lat, czy jestem w dobrym nastroju  czy nie …
 • pies niejako porządkuje dzień –    nasze codzienne czynności, rytuały. Posiadanie psa wymusza w nas zaplanowanie i  ułożenie dnia;
 • zachęca   do większej aktywności fizycznej, odpręża po ciężkim dniu w pracy;
 • zawsze  można na niego liczyć …

 

Pupile ze Schroniska na Festynie - Podczas Wiekiego Festynu Proekologicznego ,,Radom - Czyste miasto'' 1 czerwca 2017 r. nie zabrakło Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

przez Administrator

1 czerwca  2017 r. podczas Wielkiego Festynu  Proekologicznego ,,Radom –Czyste miasto’’, który odbył się w parku im. T. Kościuszki uczestniczyło również Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,  pracownicy Schroniska, wolontariusze przy swoim stanowisku namiotowym  zachęcali mieszkańców naszego miasta  do adopcji zwierząt z radomskiego Schroniska. Zapraszali  do odwiedzenia siedziby Schroniska przy ul. Witosa 96 , gdzie można obejrzeć i zapoznać się bliżej z jego mieszkańcami.

Dużym zainteresowaniem,  w szczególności wśród dzieci, cieszyły się psy przywiezione ze Schroniska na Festyn, dla psów uczestnictwo w takim miejscu było wielkim  przeżyciem, bo przecież na co dzień przebywają w swoich boksach.

ZAPRASZAMY – ZWIERZĘTA CZEKAJĄ NA ADOPCJE I SWÓJ NOWY DOM , ALE PRZEDE WSZYSTKIM CZEKAJĄ NA PRZYJACIELA, KTÓRYM MOŻESZ ZOSTAĆ !

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu